Geschiedenis van oefentherapie Mensendieck

De grondlegster van deze methode heet Bess Mensendieck (geboren in Duitsland 1867-overleden in New York 1957).
Haar bewegingsleer was vooral een reactie op de Victoriaanse normen en de vervreemding van het eigen lichaam als gevolg van de toen heersen-de moraal. Zij predikte dat geestelijke activiteiten niet los gezien kunnen worden van het lichaam.
Aanvankelijk gaf ze bewegingslessen aan mensen zonder klachten. Later ging ze haar methode ook toepassen op patiënten. Hier behaalde ze goeie resultaten mee en kreeg daardoor vanuit de medische wereld meer aandacht. In 1895 werd haar methode al veel gebruikt en rond 1920 opende ze een grote praktijk in New York. Veel opleidingen namen haar methode op in het onderwijs; o.a. op de Yale University en op de Greenwich Academy.
Rond 1928 startte een opleiding in Amsterdam. Later in de jaren 40 kregen ook de universitaire ziekenhuizen van Amsterdam en Utrecht hun eigen afdeling Mensendieck. Vanaf 1973 werd de methode een erkende, door ziekenfondsen vergoede behandelwijze in de medische wereld.
Naast oefentherapie Mensendieck bestaat de oefentherapie Cesar. Mevrouw Cesar was een leerling van mevrouw Mensendieck. Zij begon een eigen opleiding.
De oefentherapie Cesar heeft een aantal accent verschillen. De uitgangs-punten zijn echter gelijk en beide stromingen zijn verenigd in dezelfde beroepsvereniging, de VvOCM: de vereniging voor oefentherapeuten Mensendieck en Cesar.